Wypełnij

krótką ankietę i sprawdź swoją zdolność kredytową

WAŻNE! Osoby pozostające w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej zawsze muszą przystąpić do kredytu razem.
Dotyczy umowy o pracę, umowy o dzieło/zlecenie oraz renty,
Przy umowie na czas określony podaj również datę zakończenia umowy
Dotyczy umowy o pracę, umowy o dzieło/zlecenie, emerytura/renta
Jak obliczyć średni dochód? Przykładowo: wpływ w 1 miesiącu 3000 zł, wpływ w 2 miesiącu 2500 zł, wpływ w 3 miesiącu 3200. Dodaj wszystkie wpływy 3000+2500+3200 = 8700. Teraz podziel uzyskany wynik przez 3. 8700/3 = 2900 zł.
Wpisz jeżeli zaznaczono "Podstawy + premia"
KPIR - wpisz dochód za rok poprzedni oraz dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku oraz amortyzację jeżeli występuje. Ryczałt - podaj stawkę ryczałtu oraz wysokość przychodów za rok poprzedni oraz przychody za rozliczone miesiące bieżącego roku. Karta podatkowa - podaj wysokość stawki.

Umów się na bezpłatną konsultację.

I sprawdź swoje szanse na uzyskanie kredytu

Kontakt